Rok 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - korepetycje z matematyki

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 67-200 GŁOGÓW, UL. SŁOWIAŃSKA 13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1

Informacja o unieważnieniu postępowania - Korepetycje z matematyki

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania Przedmiot zamówienia : Indywidualne zajęcia edukacyjne w ramach ponownej edukacji – korepetycje z matematyki dla uczestników projektu „Dla dobra dziecka i rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu - Indywidualne poradnictwo z fizjoterapii

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 67-200 GŁOGÓW, UL. SŁOWIAŃSKA 13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1759 ze

Ogłoszenie o zamówieniu - Korepetycje z języka angielskiego

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 67-200 GŁOGÓW, UL. SŁOWIAŃSKA 13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (

Ogłoszenie o zamówieniu - korepetycje z matematyki

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 67-200 GŁOGÓW, UL. SŁOWIAŃSKA 13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1759 ze z

Ogłoszenie o zamówieniu - Indywidualne doradztwo prawne

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 67-200 GŁOGÓW, UL. SŁOWIAŃSKA 13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1759 ze z