Działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Głogowskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

Zadania realizowane przez PCPR:

- działania w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców Powiatu Głogowskiego.

Osoby objęte pomocą:

- osoby niepełnosprawne,

- rodziny zastępcze,

- dzieci i młodzież oraz  ludzie w podeszłym wieku.

 

Podstawowa działalność PCPR:

 

1. Opieka nad rodziną i dzieckiem.

2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie,  w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i rodzinnego.

4. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.

5. Opieka nad pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych udzielanie pomocy finansowej z tytułu kontynuowania nauki oraz usamodzielnienia.

6. Kierowanie kandydatów na szkolenia rodzin zastępczych.

7. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej oraz umieszczanie 
w nim skierowanych osób.

8. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz  kierowanie osób wymagających wsparcia w tym zakresie.

9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: udzielanie dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki, likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w  komunikowaniu się, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, działania związane z realizacją powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

10. Pomoc uchodźcom.

11. Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego.

12. Prowadzenie Centrum Doradztwa i Wolontariatu Osób Niepełnosprawnych.

13. Realizacja Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 
Do pobrania:


-
Uchwała Rady Powiatu w celu utworzenia PCPR w Głogowie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2012 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Durczak
Ilość wyświetleń: 9983
01 października 2012 14:02 (Grzegorz Durczak) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2012 14:02 (Grzegorz Durczak) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2012 13:59 (Grzegorz Durczak) - Zmiana treści zakładki.