RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy:

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie reprezentowane przez Dyrektora – Krystynę Piasecką - Olejniczak
Inspektorem ochrony danych (IOD) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest: Tomasz Wadas, tel. 509 737 586, e-mail: iodo@pcpr.glogow.pl


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest:
…PCPR Głogów reprezentowany przez Dyrektora– Krystynę Piasecką - Olejniczak…  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
…………………………Tomasz Wadas, tel. 509 737 586, e-mail: iodo@pcpr.glogow.pl
3. Dane osobowe w celu zatrudnienia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
6. Pracownicy i zleceniobiorcy posiadają prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Pracownikom i zleceniobiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdyż wymagają tego przepisy prawa, w pozostałym zakresie- dobrowolne.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest:
…PCPR Głogów reprezentowany przez Dyrektora– Krystynę Piasecką - Olejniczak…
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
…………………………Tomasz Wadas, tel. 509 737 586, e-mail: iodo@pcpr.glogow.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2213) w celu:
a) podniesienie stanu bezpieczeństwa osób korzystających z usług ADO,
b) rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody.
4. Kategoria danych osobowych: dane wizerunkowe
5. Obraz z kamer zapisywany jest i przechowywany przez okres 30 dni.
6. Do danych osobowych dostęp mają podmioty obsługujące system monitoringu oraz upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych.
7. Państwo posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, prawa do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2018 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 418
19 czerwca 2018 13:47 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.
19 czerwca 2018 13:46 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.
08 czerwca 2018 09:24 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.